תשלומים

אנו בעיריית נתיבות שואפים להקל על התושבים בעיר ועל המבקרים והנופשים ולכן בנינו מערכת תשלומים ידידותית לתשלומים והצגת פרטי דו״ח.

לחץ על האפשרות הרצויה

"דו"ח חניה" זוהי הודעה על תשלום קנס בשל עבירה על חוק עזר עירוני בגין העמדת רכב או חנייתו במקום מוסדר ללא תשלום אגרה או במקום בו חניית הרכב אסורה.
דו"חות החניה ניתנים ע"י פקחים, שוטרים וכן באמצעות מצלמות ניידות ונייחות. בדו"ח שנמסר לך ניתן לראות את פרטי הרכב, תמונות הרכב ופרטי העבירה.
באפשרותך לשלם את דו"ח החניה באתר זה באמצעות הקשת מספרו בשדה המתאים מעלה.

לרשות חייב אשר קיבל הודעת קנס עומדים 90 יום על מנת לשלם את הקנס או לחילופין לערער עליה, לבקש להישפט בגינה ולבקש להסבה.
בכל מקרה בו חייב לא שילם את הודעת הקנס בתוך 90 ימים מיום המצאת ההודעה ולא נקט בכל פעולה אחרת כמתואר, הקנס אותו קיבל הופך לחלוט ומתווספים לו חיובים בגין פיגורים.
הקנס החלוט נשלח במסגרת "דרישת תשלום".
בלחיצה על הכפתור "תשלום דרישת תשלום" באפשרותך לשלם את הקנס, זאת אף במקרה בו ננקטו נגדך הליכים אכיפה מנהליים (כגון: צווי עיקול בנק, צווי עיקול מיטלטלין ברישום, צווי עיקול מיטלטלין בפועל וכו'…)

בלחיצה על כפתור "פרטי דוח" ניתן לצפות בהודעת תשלום הקנס המקורית, לרבות קבלת פרטים אודות מספר הרכב, תאריך ושעת העבירה, תיאור העבירה, סכום הקנס המקורי וכן פרטים נוספים ככל כשקיימים.
בנוסף, בלחיצה על כפתור זה, ניתן גם לצפות בתמונות המתעדות את העבירה.

בלחיצה על כפתור "ערעור על דוח חניה" ניתן להגיש ערעור בטופס אינטרנטי ממוחשב, ההגשה מתבצעת באמצעות הזנת פרטים רלוונטיים לבקשה, פרטי הדוח וחומרים נלווים נדרשים.
לרשות חייב אשר קיבל הודעת קנס עומדים 30 יום על מנת לשלם את הקנס או לחילופין לערער עליה, לבקש להישפט בגינה ולבקש להסבה.
בכל מקרה בו חייב לא שילם את הודעת הקנס בתוך 90 ימים מיום המצאת ההודעה ולא נקט בכל פעולה אחרת כמתואר, הקנס אותו קיבל הופך לחלוט ומתווספים לו חיובים בגין פיגורים.

בלחיצה על כפתור "צפייה בסטטוס ערעור על דוח חניה" ניתן לצפות בעדכון ובהחלטות בהקשר לערעור שהוגש, הצפיה מתבצעת באמצעות הזנת פרטים רלוונטיים לבקשה ופרטי הדוח